Zmiana miejsca spotkania opłatkowego Okręgu

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca Spotkania opłatkowego Zarządu Okręgu z Dyrygentami i Prezesami Zespołów. Zapraszamy do:

Świetlicy Nr 4 w Tarnowskich Górach – Lasowicach
przy ul. W. Broniewskiego 25

13 grudnia 2019r. godz. 19.00

W imieniu Zarządu
Witold Pauly

VIII Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

VIII KONKURS PIEŚNI CHÓRALNEJ im. Czesława Prudla w Lyskach
odbędzie się
26.04.2020 r. o godz. 14.00
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Lyskach przy ul. Dworcowej 4.

CELE KONKURSU:

 • Upamiętnienie postaci Czesława Prudla – kompozytora; autora pieśni, piosenek, hymnów i innych utworów do których tworzył muzykę i słowa; twórcę terapii słowno-muzycznej.
 • Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
 • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami.
 • Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz upowszechnianie ich dorobku artystycznego.
 • Ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integracji społeczności, przybliżającej uniwersalne wartości muzyczne, pobudzającej aktywność społeczno-kulturalną chórów.
 • Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej.

ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Chóry zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Kartę zgłoszenia wraz z partyturami wykonywanych utworów w wersji papierowej (1 egz.) w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 r.
 • Kartę zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Gminy Lyski
(Biuro nr 15)
ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski
e-mail: promocja@lyski.pl

z dopiskiem: Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pani Alina Puzynowska-Szczyra
Urząd Gminy Lyski
tel. 32 430 00 51 wew. 115
e-mail: promocja@lyski.pl

Regulamin konkursu: pobierz
Karta zgłoszenia: pobierz

link do strony Urzędu Gminy Lyski

Jarmark świąteczny 13-15.XII.2019r.

JARMARK ŚWIĄTECZNY – 2019r

JARMARK ŚWIĄTECZNY CHÓRY NALEŻĄCE DO
OKRĘGU TARNOGÓRSKIEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU
CHÓRÓW I ORKIESTR
grudzień 2019r.

Wstępny plan koncertów pod namiotem:

Sobota 14.12.2019r.

 1. Chór mieszany „Słowiczek” – dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1
  w Reptach Śląskich
 2. Chór mieszany „Canzona” – dyrygent Adam Szeliga DK „Jubilat”  (osiedle „Przyjaźń”)
 3. Chór mieszany „Jutrzenka” z Nakła Śląskiego dyrygent Ewa Zug
 4. Chór mieszany „De Profundis” z Bytomia dyrygent Halina Unger

Niedziela  15.12.2019r.

 1. Chór mieszany „Harmonia” – dyrygent  Roman Kot  Świetlica nr 4
  w Lasowicach
 2. Chór mieszany „Moniuszko” – dyrygent  Ilona Bartoszek
 3. Chór mieszany „Kolejarz” – dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Tarnogórskie Centrum Kultury

Dokładny plan z rozpisaniem godzin ukaże się na plakatach Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

Prezes Zarządu
Grzegorz Pitas

„TARNOGÓRZANIE ŚPIEWAJĄ KOLĘDY” – 13.12.2019r.

Zarząd Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO ma zaszczyt zaprosić członków naszych chórów do wspólnego kolędowania na tarnogórskim rynku. Koncert pod nazwą „Trzystu chórzystów” odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku, około godziny 18.00 na schodach tarnogórskiego ratusza.

Próba przed koncertem odbędzie się w dniu 10 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w sali koncertowej TCK. Prosimy o liczny udział w tym przedsięwzięciu.
W 2020 roku obchodzimy Jubileusz 100 lat Okręgu Tarnogórskiego i pragniemy silnie zaznaczyć naszą obecność w wydarzeniach kulturalnych Tarnowskich Gór i Powiatu.

Podajemy utwory do wspólnego wykonania podczas wydarzenia z cyklu „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”. Prosimy dyrygentów o przygotowanie chórzystów do grudniowego występu.

 1. „Dzisiaj w Betlejem”
 2. „Szukajcie Króla chwał”
 3. „Z nieba brzmi anielska pieśń”
 4. „Nad Betlejem”
 5. „Coś się dzieje”
 6. „W dzwony dzwoń”
 7. „Za gwiazdą”
 8. „Wesołych świąt”

Po występie na rynku w siedzibie SMZT (około godziny 19.00) odbędzie się spotkanie opłatkowe na które zapraszamy członków Zarządu Okręgu Tarnogórskiego, dyrygentów oraz prezesów chórów i zespołów naszego okręgu

Pozdrawiam wszystkich naszym zawołaniem
Cześć Pieśni i Muzyce!
Grzegorz Pitas

Adoracja – Panewniki 2020r.

Zaproszenie do pobrania w formacie pdf.

Wystawa z okazji 100-lecia Okręgu

W przyszłym roku 2020 będziemy obchodzić 100-lecie powstania Okręgu Tarnogórskiego.
W związku z tym, dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Tarnogórskiego i przy pomocy pracowników Muzeum, pragniemy zorganizować wystawę poświęconą Okręgowi Tarnogórskiemu i Chórom zrzeszonym w Okręgu Tarnogórskim.

Prosimy o dostarczanie następujących materiałów do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej ul Gliwicka 2
w terminie do końca grudnia 2019r.:

 • puchary max 2 szt.
 • zdjęcia (do wyboru) z ważnych wydarzeń 10 szt.
 • dyplomy do 5 szt.
 • wycinki z prasy do 3 szt.
 • warsztaty śpiewacze materiały, wspomnienia, zdjęcia do 3 szt.
 • zjazdy w Miasteczku Śl.
 • kroniki chóru 1 szt
 • chóry, które koncertowały za granicą – plakaty, zdjęcia.

Komitet Organizacyjny Wystawy
z okazji 100-lecia Okręgu Tarnogórskiego
w składzie:
Jan Olek
Danuta Fleszar
Ilona Bartoszek

Kolędy – 2019

Podajemy utwory do wspólnego wykonania podczas wydarzenia z cyklu „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”. Prosimy dyrygentów o przygotowanie chórzystów do grudniowego występu.

 1. „Dzisiaj w Betlejem”
 2. „Szukajcie Króla chwał”
 3. „Z nieba brzmi anielska pieśń”
 4. „Nad Betlejem”
 5. „Coś się dzieje”
 6. „W dzwony dzwoń”
 7. „Za gwiazdą”
 8. „Wesołych świąt”

W imieniu Zarządu
Witold Pauly

Okólnik 1/2019 SZChiO

XVIII Sympozjum Tarnogórskie

Zaproszenie na XVIII Sympozjum Tarnogórskie do pobrania w formacie pdf.

Archiwum