Home » Ogłoszenia » Zebranie Zarządu i Prezesów – luty 2024r.

Zebranie Zarządu i Prezesów – luty 2024r.

Zarząd Okręgu Tarnogórskiego zaprasza Prezesów Zespołów na spotkanie 16 lutego 2024r. do sali nr 26 Tarnogórskiego Centrum Kultury o godz. 18:00.

Na spotkaniu omówimy wydarzenia czekające nas w bieżącym roku:
– udział w przeglądzie chórów organizowanym przez TCK (15.06)
– koncerty poszczególnych zespołów w trakcie trwania wystawy poświęconej 100-leciu Okręgu oraz planowane na 22 czerwca br. wydarzenie zamykające wystawę z udziałem wszystkich zespołów.
– Koncert połączonych chórów – „300 chórzystów” podczas tarnogórskich Gwarków (5.09),
– tegoroczny zjazd chórów – listopad 2024r.
– wspólne kolędowanie – „Tarnogórzanie śpiewają kolędy” grudzień 2024r.

W imieniu Zarządu
Witold Pauly

Archiwum