Home » Ogłoszenia » Zebranie Sprawozdawcze 13 kwiecień 2024r.

Zebranie Sprawozdawcze 13 kwiecień 2024r.

Zgodnie z §29 pkt. 2 Statutu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr:
„ … 2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Okręgu zwoływany jest przez Zarząd Okręgu nie rzadziej, niż raz w roku. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Okręgu może być zastąpiony Zebraniem Prezesów Zespołów. …”

W związku z powyższym zapraszamy Prezesów zespołów 13 kwietnia 2024r. o godz. 10:00
na zebranie do Tarnogórskiego Centrum Kultury sala nr 26.

W imieniu Zarządu
Witold Pauly

Archiwum